Użytkownik
Hasło
Newsletter

Wpisz adres e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie

 

Kiedy polski a kiedy europejski wzór zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Zamieszczono: 2008/08/14, Patryk Gust

Wraz z ostatnimi zmianami przepisów wielu przewoźników ma kłopoty z tym, jak i kiedy wystawiać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu przez kierowcę. Czy stosować wzór europejski czy polski?

Zgodnie z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców, polskie zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

·         imię i nazwisko kierowcy,

·         okres, którego dotyczy,

·         wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzania wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85,

·         miejsce i datę wystawienia,

·         podpis pracodawcy lub podmiotu, na którego rzecz kierowca wykonywał przewóz.

 

Natomiast wzór zaświadczenia zawarty w decyzji Komisji Europejskiej przewiduje aż 18 punktów

Polska ustawa więc nie koresponduje wprost z decyzją komisji. Mamy do czynienia z dwoma typami zaświadczeń: unijnym i krajowym. Powstaje zatem pytanie, w jakich sytuacjach masz stosować który wzór zaświadczenia.

 

Ważne!

W ruchu krajowym kierowca powinien używać:

·         w sytuacjach wymienionych we wzorze europejskim (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR) – zaświadczenia europejskiego,

·         w pozostałych okolicznościach – zaświadczenia zgodnego z polskimi przepisami, czyli żółtej tarczki urlopówki; tę rolę spełniają także samodzielnie dokonane przez kierowcę, odpowiednie zapisy na wykresówce lub karcie kierowcy.

 

Na terenie innych krajów Unii należy stosować:

·         w okolicznościach, o których mowa w decyzji komisji – formularz europejski,

·         w sytuacjach gdy kierowca miał dzień wolny od pracy (np. kiedy zaświadczenie ma być wystawione za sobotę, niedzielę, święto lub wolne dni robocze za wcześniej przepracowane godziny) – aktywność kierowcy należy odnotować ręcznie, przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego.

 

Uwaga!

To drugie rozwiązanie jest dyskusyjne. Jego stosowanie zaleca Komisja Europejska (a za nią polskie Ministerstwo Transportu), argumentując, że zgodnie z przepisami, poza trzema sytuacjami wymienionymi w formularzu, nie ma potrzeby wyposażania kierowcy w żadne dokumenty. Wszelka aktywność kierowcy ma być, zgodnie z tym stanowiskiem, rejestrowana na tarczach tachografu analogowego bądź odnotowywana ręcznie za pomocą tachografu cyfrowego na karcie kierowcy.

 

Ważne!

Zaświadczenie według wzoru europejskiego przewoźnik wystawia przed rozpoczęciem przewozu, na komputerze. Jeśli będzie wypełnione odręcznie, może zostać przez służby kontrolne uznane za nieważne.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

 
Szukaj na stronie

 

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional